Skip to content

Subsidie isolatieglas

De overheid is er veel aan gelegen om particulieren te stimuleren om over te gaan op de plaatsing van glasisolatie. Dat is de reden dat de overheid de regeling waarbij het lage BTW-tarief (9%) mag worden toegepast ook beschikbaar heeft gemaakt voor particulieren.

Update: er is een nieuwe subsidie voor isolatieglas. Meer op deze site van de RVO.

Raam met dubbel glas

Informatie over subsidies en premies

Om alle informatie over de verschillende vormen van isolatie beschikbaar te maken heeft de overheid een aantal websites gemaakt waar veel informatie beschikbaar is. Alle relevante informatie kunt u hier vinden. Het is aan te raden om gebruik te maken van deze informatie (de dubbel glas subsidie) want daar kunt u veel voordeel uit halen. Met alle voordelen is de aanschaf en de installatie van isolatieglas het overwegen zeker waard.

Zie:

Stimuleren van duurzame energie

In de afgelopen jaren heeft de overheid geprobeerd het landelijk energieverbruik te beperken door voorlichting en stimuleringsregelingen. Enerzijds omdat de kosten voor onze energievoorziening de pan uit rijzen en hebben vooral bedrijven daar last van. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en hoe meer mensen werken hoe beter de economie draait.

Anderzijds heeft de overheid een rol als het gaat om onze bewustwording ten aanzien van het landelijk energieverbruik. De meest gebruikte fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en olie hebben grote gevolgen voor de aarde. Gelukkig beseffen we allemaal steeds meer dat we zuinig moeten zijn op onze aarde nu we met steeds meer mensen gebruik maken van de beschikbare grondstoffen. Deze bewustwording komt terug in de stimulans die de overheid geeft aan subsidies op dubbel glas.

Video isolatieglas

Bekijk ook deze video over de plaatsing van isolatieglas:

Huidige subsidies voor dubbelglas

Aan de andere kant is het gelukkig wel zo dat veel duurzame producten in de loop van de jaren goedkoper zijn geworden. Daarmee is een deel van het verlies van subsidies opgeheven. Toch geeft de overheid nog steeds een flinke subsidie op onder andere het plaatsen van glas.

Alleen is die subsidie ondergebracht in een speciale regel op het BTW-tarief. De regeling behelst het voordeel van het lage BTW-tarief. Dat wil zeggen dat u als u dubbel glas laat plaatsen in uw woning de arbeidsuren die in rekening worden gebracht zijn belast met het lage 9% BTW. Normaal zou dat tarief 21% zijn dus er is een flink voordeel te halen uit deze regeling. Verder kunt u een subsidie ontvangen als u 2 soorten isolatie aanschaft en wordt deze aangeboden middels de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Zie ook: www.belastingdienst.nl.

Lees verder over dubbel glas:

Sidebar